Rakennusten lämpökuvauksesta

Lämpökuvaustekniikalla voidaan materiaalia rikkomatta nähdä rakenteissa ne alueet ja kohdat, joihin mahdolliset korjaustoimenpiteet tulisi kohdistaa. Näin vältetään rakenteiden turhaa ja kallista purkamista sekä korjausrakentamista. Lämpökuvauksen yhteydessä mitataan aina ulko- ja sisälämpötila, suhteellinen kosteus, kastepistelämpötila sekä tilan paineolosuhde suhteessa ulkoilmaan. Näin selviävät mm. syy, miksi ikkunat huurtuvat ja/tai jäätyvät pakkasella ja mitä asialle voidaan tehdä.

Luotettavan lämpökuvauksen käyttöä rakentamisessa ja sen jälkeisessä rakennusten ylläpidossa ja vianetsinnässä hyödynnetään suhteellisen vähän. Tähän viittaa vahvasti se, että lämpökuvaus ja sen monipuoliset mahdollisuudet koetaan vielä varsin vieraina ja/tai tekniikan käyttökelpoisuutta rakennusympäristössä ymmärretään huonosti vaikka tekniikka muuten tiedetään.

Lämpökuvauksella löydetään edullisesti, nopeasti ja ainetta rikkomatta jo rakentamisen yhteydessä sellaiset rakenteet ja kohdat, jotka vaativat toimenpiteitä hyvätasoisen lämpöteknisen toiminnan saavuttamiseksi ennen kuin rakenteet suljetaan. Näin vältetään rakennuksen luovutuksen jälkeen tehtävät ja kustannuksiltaan moninkertaisesti kalliimmat korjauskustannukset sekä mahdollisten korjausten aikaisten väistötilojen aiheuttamat lisäkustannukset.

Pitkään kokemukseeni perustuva arvioni on, että esim. asuttuun huoneistoon tehtävät korjaukset tulevat rakentajalle keskimäärin viisi kertaa kalliimmiksi kuin, jos virheet olisi etsitty ja korjattu jo rakentamisen aikana ennen pintojen sulkemista ja tilojen käyttöönottoa.

Kosteusvaurioiden kartoitus

Lämpökameralla voidaan nähdä kosteusvaurioiden sijainti ja laajuus erilaisissa olosuhteissa (sää-, paine- jne.).

Tilaa lämpökuvaus

Yhteyshenkilö Jouna Järviö
DI, ITS-TEK
Eurofins pätevöitynyt kosteuden mittaaja (PKM)
Lämpökuvaussertifikaatit: Eurofins Rakennusten lämpökuvaaja
ITC Level 1 Thermal Imaging Certification
p. +358 50 5572233, s-posti: jouna.jarvio(at)tammertalotekniikka.fi